Photograph from www.Splitshire.com

Á vordögum 2006 var á vegum Félagsmálaráðuneytisins endurvakið meðferðartilboð fyrir karla sem beita heimilisofbeldi, „Karlar til ábyrgðar“ (KTÁ). Þetta úrræði var áður í gangi á árunum 1998-2002, þá sem tímabundið tilraunaverkefni sem lagðist af vegna skorts á fjárframlögum. Það eru sömu aðilar og áður sem séð hafa um meðferðina, sálfræðingarnir Einar Gylfi Jónsson og Andrés Ragnarsson. – Eins og nafnið bendir til var meðferðin fyrst og fremst miðuð við karla sem beita ofbeldi í nánum samböndum og þungamiðja meðferðarinnar að taka ábyrgð á eigin ofbeldishegðun og í framhaldinu að þróa leiðir til að takast á uppbyggilegan hátt við það sem upp kann að koma í samskiptum.

Undanfarin misseri hefur konum sem gerendum og körlum sem þolendum einnig verið boðið upp á aðstoð. Hefur sú þjónusta farið vaxandi, þó hægt fari.  Þessar útvíkkuðu forsendur hafa leitt til þess að nafnið, sem átti svo ágætlega við í upphafi, er nú orðið villandi. Því hefur verið ákveðið að leggja til hliðar hið upprunalega nafn og velja annað sem hefur breiðari skírskotun:  Heimilisfriður, með undirtitlinum „Meðferðar- og þekkingarmiðstöð um ofbeldi í nánum samböndum.“  Með þessum undirtitli er vísað til þess að auk þess að bjóða gerendum og þolendum ofbeldis í nánum sambönd upp á meðferð er Heimilisfriði ætlað að miðla fræðslu og þjálfun varðandi ofbeldi í nánum samböndum og afleiðingar þess til fagfólks og almennings.

Allir sem leita til Heimilisfriðar byrja í einstaklingsviðtölum. Til að byrja með er skjólstæðingnum boðið upp á allt að 4 greiningarviðtöl, þar sem vandinn er metinn og lagt á ráðin um framhaldið. Að því loknu getur verið um að ræða áframhaldandi einstaklingsviðtöl eða hópmeðferð.

Lögð er áhersla á að viðkomandi þiggi aðstoðina af fúsum og frjálsum vilja og sjái sjálfur um að panta sér viðtal. Undantekningar á þessari meginreglu eru t.d. þegar barnaverndaraðilar, félagsþjónusta eða lögregla vísa málum til okkar.

Ekki er boðið upp á hjónameðferð, en mökum er alltaf boðið upp á 2 viðtöl við upphaf og lok meðferðar til að meta öryggi maka og barna. Makar fá skriflega kynningu á meðferðinni og þeim áherslum sem lagðar eru til grundvallar.

Auk þess er mökum sem þess þurfa boðið upp á sálfræðilega meðferð. Þessi aukni stuðningur við maka er nýjung og ekki beint tengd við meðferð gerandans. Með því að bjóða annars vegar upp á einstaklingsmeðferð fyrir þann sem ofbeldinu beitir og hins vegar stuðnings- og meðferðarviðtöl við þolendur er undirstrikað að ábyrgðin á ofbeldinu liggur alfarið hjá gerandanum. Monika Skarphéðinsdóttir sálfræðingur hefur sinnt makaviðtölum síðan 2011.

Meðferðarúrræði á Norðurlandi: Í desember 2011 var sett á fót meðferðarúrræði á vegum Heimilisfriðar á Akureyri, sem ætlað er að þjóna Norðurlandi. Kristján Már Magnússon sálfræðingur annast verkefnið fyrir hönd Heimilisfriðar. Hægt er að hafa beint samband við Kristján í síma 460 9500. Auk þess er hægt að hafa samband við síma Heimilisfriðar 555 3020.

Starfsþjálfun og ráðgjöf: Frá upphafi hefur Heimilisfriður/ KTÁ sótt sér fyrirmynd af starfseminni til Alternativ til Vold í Noregi og er nú meðlimur að regnhlífarsamtökum undir forystu ATV, þar sem fyrir eru meðferðarstöðvar frá Svíþjóð, Danmörku og víðar.

Samstarfsaðilar
Velferðarráðuneytið
Jafnréttisstofa
Kvennaathvarfið
Barnaverndarstofa
Fjölskyldumiðstöðin

Stýrihópur
Ingólfur V. Gíslason, verkefnisstjóri
Andrés Ragnarsson, sálfræðingur
Einar Gylfi Jónsson, sálfræðingur
Sigþrúður Gunnarsdóttir, frá Kvennaathvarfinu
Hugrún R. Hjaltadóttir frá Jafnréttisstofu

Nánari upplýsingar fást hjá heimilisfridur(hjá)shb9.is